Interpunkcja zdania zestawionego

Interpunkcja zdania zestawionego
20.05.2019
20.05.2019
Szanowni Państwo,
czy w zdaniu zaczynającym się od cytowanej wypowiedzi ujętej w cudzysłów, po której jest mowa o tym, kto jest autorem cytowanych słów, cytat należy oddzielić przecinkiem od reszty zdania? Na przykład, czy w zdaniu:
„Nie idę jutro do pracy” (,) powiedział Andrzej.
przed wyrażeniem „powiedział Andrzej” powinien stać przecinek?
Z poważaniem
Anna Pachocka
Przytoczone w pytaniu wypowiedzenie złożone ma szczególny charakter. Otóż oba człony składowe nie są ani podrzędne, ani współrzędne względem siebie. Pierwszy człon to zdanie własne mówiącego, natomiast człon drugi jest zdaniem przytoczonym osoby trzeciej. Oba człony należy rozdzielić interpunkcyjnie – przecinkiem lub myślnikiem.
Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego