Interpunkcja zwrotów adresatywnych oraz pożegnalnych

 
Interpunkcja zwrotów adresatywnych oraz pożegnalnych
28.07.2017
Szanowni Państwo,
jak należy stawiać przecinki w mailach? Która forma maila jest poprawna?

1.
Pani Kasiu,
piszę do Pani (...)
Pozdrawiam,
Janina

2.
Pani Kasiu
Piszę do Pani (...)
Pozdrawiam
Janina

3.
Pani Kasiu,
piszę do Pani (...)
Pozdrawiam
Janina


Pozdrawiam
Janina
Po zwrocie adresatywnym (np. Szanowny Panie, Pani Kasiu, Zbyszku) zasadniczo stawiamy przecinek, a właściwą treść maila zaczynamy w nowym wierszu od małej litery. Z kolei po formule pożegnalnej (np. Całuję, Pozdrawiam, Przesyłam ukłony, Łączę wyrazy szacunku) przecinka się nie stawia. Imię i nazwisko (ewentualnie imię poprzedzone przydawką, np. Twój Tadeusz) zapisuje się od nowego wiersza i nie stawia po nim kropki. Poprawny jest zatem wariant trzeci przedstawiony w pytaniu.
Adam Wolański

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego