Interpunkcyjne wydzielanie wtrąceń

Interpunkcyjne wydzielanie wtrąceń
13.04.2016
13.04.2016
Chciałem poruszyć kwestię oddzielania przecinkami rozbudowanych przydawek, zwłaszcza umieszczonych w środku zdania. W archiwum znalazłem poradę (zdanie traktujące o rycerstwie), z której wynikałoby, ze każde tego typu wplecenie należy wydzielać przecinkami. Czy jest to obligatoryjne? Czy poniższe zdanie także musi mieć przecinki?
Do działań profilaktycznych(,) zapobiegających wystąpieniu zagrażających objawów(,) zalicza się…
W przywołanej w pytaniu poradzie opisałem problemy interpunkcyjne związane z wyodrębnianymi przez S. Jodłowskiego kategoriami przydawek (integralne, dopowiadane, wplecione, przydawkowe równoważniki zdań). Przytaczałem też zalecenia tego autora co do przestankowania w odniesieniu do poszczególnych kategorii.
S. Jodłowski zalecał, by przydawki dopowiadane i wplecione oddzielać interpunkcyjnie od reszty zdania. Podobnie czynią również inni autorzy, np. J. Podracki czy E. Polański.
Fragment zdania: zapobiegających wystąpieniu zagrażających objawów spełnia kryteria wtrącenia, tzn. może być opuszczony, co spowoduje zubożenie treści wypowiedzenia, lecz nie wypaczy jego sensu ani struktury gramatycznej. A zatem fragment taki winno się wydzielić przecinkami lub – dla jeszcze mocniejszego podkreślenia jego odrębności – myślnikami.
Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego