Inwestycyjno-bankowy, inwestycyjnobankowy , bankowoinwestycyjny

 
Inwestycyjno-bankowy, inwestycyjnobankowy , bankowoinwestycyjny
4.10.2016
Szanowni Państwo!
W Wielkim słowniku ortograficznym PWN można znaleźć hasło inwestycyjno-bankowy z odniesieniem do reguły nr 186, co oznacza, że dwa człony tego przymiotnika zostały uznane za równorzędne znaczeniowo. Nie przychodzi mi do głowy nic, co byłoby i inwestycyjne, i bankowe. Istnieje za to wiele podmiotów związanych ze szczególnym rodzajem bankowości, jakim jest bankowość inwestycyjna, a słowa inwestycyjnobankowy w słowniku nie ma. Czy mógłbym prosić Państwa o komentarz?
Trudno mi odpowiadać za autorów słownika. Przymiotnik dotyczący bankowości inwestycyjnej powinien mieć postać bankowoinwestycyjny (tak jak prawnoautorski ‘dotyczący prawa autorskiego’, prawnokarny ‘dotyczący prawa karnego’) lub – tak jak Pan sugeruje – inwestycyjnobankowy (jak cywilnoprawny ‘dotyczący prawa cywilnego’).
Inaczej mówiąc – jeśli wyrażenie składa się z elementów niewspółrzędnych (bankowość → jaka? → inwestycyjna), to utworzony od niego przymiotnik powinien być zapisywany łącznie, nie zaś (jak sugeruje SO) z łącznikiem. Kwestią dyskusyjną jest jedynie kolejność elementów w takim przymiotniku – czasami szyk „wyraz nadrzędny + wyraz podrzędny” zostaje zachowany (por. prawnoautorski), czasami jest on odwrócony (por. cywilnoprawny). Decyduje o tym uzus.
Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe słowo roku 2019

Zapraszamy do udziału w plebiscycie na Młodzieżowe słowo roku 2019. 
Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!

Pobierz bezpłatny e-book
„Pułapki ortografii"
prof. Jerzego Bralczyka!

Uwaga, do ebooka zostały dołączone informacje handlowe w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, toteż jego zamówienie wymaga wyrażenia poniższych zgód.

Wyślij

Weź udział w akcji „Młodzieżowe słowo roku 2019” i odbierz darmowy e-book!