Inwestycyjno-bankowy, inwestycyjnobankowy, bankowoinwestycyjny

Inwestycyjno-bankowy, inwestycyjnobankowy, bankowoinwestycyjny
4.10.2016
4.10.2016
Szanowni Państwo!
W Wielkim słowniku ortograficznym PWN można znaleźć hasło inwestycyjno-bankowy z odniesieniem do reguły nr 186, co oznacza, że dwa człony tego przymiotnika zostały uznane za równorzędne znaczeniowo. Nie przychodzi mi do głowy nic, co byłoby i inwestycyjne, i bankowe. Istnieje za to wiele podmiotów związanych ze szczególnym rodzajem bankowości, jakim jest bankowość inwestycyjna, a słowa inwestycyjnobankowy w słowniku nie ma. Czy mógłbym prosić Państwa o komentarz?
Trudno mi odpowiadać za autorów słownika. Przymiotnik dotyczący bankowości inwestycyjnej powinien mieć postać bankowoinwestycyjny (tak jak prawnoautorski ‘dotyczący prawa autorskiego’, prawnokarny ‘dotyczący prawa karnego’) lub – tak jak Pan sugeruje – inwestycyjnobankowy (jak cywilnoprawny ‘dotyczący prawa cywilnego’).
Inaczej mówiąc – jeśli wyrażenie składa się z elementów niewspółrzędnych (bankowość → jaka? → inwestycyjna), to utworzony od niego przymiotnik powinien być zapisywany łącznie, nie zaś (jak sugeruje SO) z łącznikiem. Kwestią dyskusyjną jest jedynie kolejność elementów w takim przymiotniku – czasami szyk „wyraz nadrzędny + wyraz podrzędny” zostaje zachowany (por. prawnoautorski), czasami jest on odwrócony (por. cywilnoprawny). Decyduje o tym uzus.
Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego