Jacques Chirac

Jacques Chirac
7.03.2003
7.03.2003
Czy poprawna jest następująca odmiana nazwiska Jacques Chirac: D., B.: Jacques’a Chiraca, C., N.: Jacques’em Chirakiem, Ms., W.: Jacques’u Chiracu? Czy formy Chiraka, Chiraku, powszechne w prasie, można uznać za poprawne?
Dziękuję za odpowiedź.
Te nazwę osobową odmieniamy następująco: DB. Jacques’a Chiraca, C. Jacques’owi Chiracowi, N. z Jacques’em Chirakiem (imię w tym przypadku można też zapisać w formie Jakiem), Ms. o Jacques’u Chiracu. Na końcu tego nazwiska występuje głoska [k], zapisywana jako c. W pisowni stosujemy literę k tylko wówczas, gdy dochodzi do wymiany głoski [k] na [k´], a więc do zastąpienia głoski twardej przez miękką. W odmianie tego nazwiska zdarza się to jedynie w narzędniku (gdybyśmy zapisali ci mogłoby to sugerować wymowę [ć]). W związku z tym zapisy Chiraka, Chiraku są nieprawidłowe, powinno być Chiraca, Chiracu.
Jan Grzenia, Uniwersytet Śląski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego