Jak cytować Pismo Święte

Jak cytować Pismo Święte
10.05.2013
10.05.2013
Na 208 stronie Edycji tekstów (w rozdziale poświęconym cytowaniu Pisma Świętego) Adam Wolański podaje m.in. zapis 2 Krl 23,36. Chciałbym zapytać, czy dopuszczalne jest pomijanie odstępu między numerem księgi a siglum, a więc np. 2Krl 23,36 – z taką konwencją spotykam się nieraz w tekstach biblistycznych.
Dopuszczalne są obie konwencje, tzn. ze spacją i bez spacji, por. Pierwsza Księga Samuela – 1 Sm albo 1Sm, Druga Księga Samuela – 2 Sm albo 2Sm, Pierwsza Księga Królewska – 1 Krl albo 1Krl, Druga Księga Królewska – 2 Krl albo 2Krl. Podobnie różne konwencje dotyczą znaku separującego numer rozdziału od numeru wersetu, por. 2Krl 23:36 (dwukropek bez spacji), 2Krl 23,36 (przecinek bez spacji), 2Krl 23, 36 (przecinek ze spacją). Liczba konwencji rośnie, kiedy podajemy zakresy wersetów lub wymieniamy niekolejne wersety, por. 2Krl 23,36-24,6 lub 2 Krl 23:36-24:6, Iz 38,4.7 lub Iz 38:4.7. Najważniejsze, by w obrębie jednej publikacji stosować określony zapis konsekwentnie.
Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego