Jak pisać nazwy ulic?

Jak pisać nazwy ulic?
3.10.2003
3.10.2003
Proszę wyjaśnić, w jaki sposób należy napisać słowo ul. na tablicy z nazwą ulicy: „ul. Słowackiego” czy „Ul. Słowackiego”?
Z poważaniem,
Emilia Guza
Zasadniczo piszemy ul. małą literą, np. „Mieszkam przy ul. Słowackiego”. Pisownię „Ul. Słowackiego”, spotykaną na tabliczkach i domach, można uzasadniać tym, że dotyczy ona całych komunikatów, niejako ekwiwalentów zdań, a zdania przecież zaczyna się wielką literą. Podobnie na drzwiach szkolnej pracowni możemy przeczytać „Pracownia biologiczna”, a na sąsiednich drzwiach „Klasa I a”. Gdy jednak chodzi o nazwy ulic, to uważam pisownię „ul. Słowackiego” za właściwszą. Pomijając argumenty natury językowej, wspomnę o okoliczności czysto praktycznej: istotną informację niesie nazwa właściwa, np. Słowackiego, człon klasyfikujący, np. ul. lub pl., nie powinien więc jej przesłaniać.
Mirosław Bańko
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego