Jak prostować?

 
Jak prostować?
15.06.2013
Szanowni Eksperci!
W jaki sposób uprzejmie zwrócić uwagę, gdy ktoś w sytuacji oficjalnej podał moje nazwisko w niewłaściwym brzmieniu (np. gdy używam podwójnego nazwiska, a w adresowanym do mnie piśmie podano tylko nazwisko panieńskie)?
Z poważaniem
Mira
W odpowiedzi należy uprzejmie zwrócić korespondentowi uwagę, najlepiej w końcowej części pisma lub w postscriptum: „Posługuję się podwójnym nazwiskiem...” lub „Moje nazwisko ma formę...”. Zawsze należy zrobić to tak, by korespondentowi – mimo że popełnił błąd – nie sprawić przykrości. Zaleca się w takich razach używanie form typu JA, np. „(Ja) mam nazwisko w formie...”, nie typu TY, np. „(Ty) pomyliłeś moje nazwisko / pan pomylił moje nazwisko”.
W sytuacjach kontaktu bezpośredniego zwracamy uwagę na pomylenie przez kogoś naszego nazwiska wtedy, gdy znajomość nazwiska ma służyć w przyszłości identyfikacji naszej osoby, dalszej z nami współpracy itp. Wtedy zaś, gdy ma miejsce jakaś uroczystość i „mistrz ceremonii” pomyli nazwisko, lepiej nie zwracać na to uwagi.
Małgorzata Marcjanik, prof., Uniwersytet Warszawski
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego