Jak się śmiać?

Jak się śmiać?
2.01.2007
2.01.2007
Chciałabym prosić o rozstrzygnięcie moich wątpliwości co do pisowni wyrażeń wykrzyknikowych oznaczających śmiech typu cha cha!, chi chi!, che che!, czy raczej ha ha!, hi hi!, he he! Słownik języka polskiego i słownik ortograficzny podają wszystkie z wymienionych wyżej form. Czy zatem wszystkie są poprawne?
Słownikom ortograficznym można w zasadzie zaufać. Podane przykłady są jednakowo poprawne, a można by je zapisać jeszcze inaczej, aby wyrazić emocje lub lepiej odzwierciedlić brzmienie imitowanych zjawisk. W wypadku wyrazów dźwiękonaśladowczych typowym zjawiskiem jest powtarzanie rdzeni lub poszczególnych liter, np. „Lewatywa to najlepsza rzecz, he, he, he, he! – rechotał uradowany swoim dowcipem” (J. J. Szczepański, Polska jesień), „Jestem groźna czarownica,/ Cha-cha!/ Zna mnie cała okolica,/ Cha-cha!” (J. Brzechwa, Jaś i Małgosia), „(…) zdumienie powoli odpłynęło i zaczęli się nagle spazmatycznie śmiać i odkrzykiwać: – huuuuu – hiiiii (…)” (E. Zegadłowicz, Zmory).
Mirosław Bańko, PWN
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego