Jak wymawiać wyrazy o zakończeniu -nia?

 
Jak wymawiać wyrazy o zakończeniu -nia?
14.04.2013
Szanowni Państwo,
moje pytanie dotyczy fonetyki języka polskiego. Jak należy wymawiać wyrazy z końcówką -nia, np. Hiszpania, Macedonia? Czy dopuszczalna jest wymowa [-ńa], czy trzeba wymawiać [n'ja]?
Dziękuję za odpowiedź.
Z wyrazami szacunku
Piotr Kowalski
Wyrazy obce o takim zakończeniu – i wciąż rozpoznawane jako obce – wymawiamy z końcowym [ńja], np. [macedońja]; wyrazy rodzime i dawno dobrze przyswojone – z końcowym [ńa], np. hańa.
Kwestia ta ma związek także z odmianą omawianych wyrazów: obce mają w dopełniaczu -nii, a rodzime -ni, stąd „ukłonić się Mani Kowalskiej, ale dostać manii prześladowczej” (za Słownikiem wyrazów kłopotliwych).
Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego