Jak zacząć mail?

Jak zacząć mail?
22.04.2010
22.04.2010
Czy nie uważają Państwo, że tradycyjna etykieta językowa w dobie internetu jest zbyt rygorystyczna, wręcz archaiczna? Mam na myśli choćby ciągle piętnowane Witam. Jak inaczej rozpocząć maila adresowanego do nieznajomej osoby? Co mamy do wyboru poza Szanowny Panie / Szanowna Pani (które i tak wydaje mi się oficjalne i, za przeproszeniem, dość nadęte)? Polecane niekiedy Dzień dobry jest też nieodpowiednie, bo odbiorca może odebrać maila… w nocy. Czy nie czas już na rozluźnienie tych zasad?
Forma Szanowny Panie / Szanowna Pani (albo na odwrót: Szanowna Pani / Szanowny Panie) jest odpowiednia i wcale nie jest nadęta. Świadczy o szacunku dla adresata, a że jest to adresat nieznany, więc nie można do niego napisać Siema ani Cześć.
O powodach, dla których Witam jest nieodpowiednie w stosunkach oficjalnych, z pewnością już pisaliśmy w naszej poradni. Łatwo znajdzie Pan wcześniejsze odpowiedzi.
Mirosław Bańko, PWN
  1. 22.04.2010
    Internet w dawnych czasach był domeną środowisk akademickich, gdzie studenci bez żadnych oporów mówili sobie per ty. Dopiero wraz z upowszechnieniem się internetu w społeczeństwie, a szczególnie w biznesie, powstała potrzeba bardziej oficjalnego sposobu rozpoczynania maila. Zwroty typu Szanowny Panie wydawały się jednak zbyt napuszone, a Dzień Dobry nieodpowiednie, gdyż nie wiemy, czy rozmówca będzie czytał nasz mail w dzień (a przecież internet służy też do tego, aby można było o dowolnej porze dnia lub nocy odpisać na korespondencję). Stąd Witaj jest naturalnym złotym środkiem. W kontekście historycznym oficjalne zwroty są w internecie czymś narzuconym. Nie piętnowałbym więc Witaj. Można potraktować to jako coś w rodzaju gwary, regionalizmu. Tak jak np. w Krakowie wychodzimy na pole, wychodząc na ulicę w centrum miasta, tak też cyberprzestrzeń jest swego rodzaju miejscem, które ma swój język.
    Adam Zaparciński
  2. 22.04.2010
    Po pierwsze, nie krytykujemy Witaj, tylko Witam. Po drugie, analogia do gwary czy dialektu jest trafna, ale trzeba pamiętać, że ich użytkownicy opanowalii sztukę tzw. przełączania kodu i w kontaktach z osobami spoza swojego środowiska unikają form gwarowych.
    Mirosław Bańko, PWN
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego