Jeden z najstarszych

Jeden z najstarszych
20.03.2016
20.03.2016
Moja córka (6. klasa podstawówki) napisała w prezentacji: W basenie Morza Śródziemnego powstały jedne z najstarszych cywilizacji świata. Nauczyciel informatyki (sprawdzający prezentację od strony „komputerowej") orzekł, że taka forma jest (cytuję) „błędem językowym, bo nie może być jedna z najstarszych, bo najstarsza z definicji może być tylko jedna”. Czy miał rację? Przecież form typu jeden z największych używa się na co dzień.
Muszę się nie zgodzić z nauczycielem – wyrażenia typu jeden z naj… są powszechne i nie są wcale nielogiczne. Możemy bowiem uznać, że istnieje kilka zjawisk, które określimy jako naj …: dziesięć najwyższych budynków świata, trzy najlepsze drużyny piłkarskie, kilka najstarszych cywilizacji itd. Zakres użycia przedrostka naj- nie jest ściśle wyznaczony do jednego zjawiska.
Jeśli to nie przekona nauczyciela, to proszę powołać się na słownik (Multimedialny słownik języka polskiego PWN wersja 2.0, Warszawa 2006), który rejestruje takie oto zdania:
…Lhotse, jeden z najwyższych szczytów świata…
Są to jedne z najpiękniej zbudowanych małp
.
Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego