Jedno naruszenie – liczne naruszenia

Jedno naruszenie – liczne naruszenia
28.02.2018
28.02.2018
Mam pytanie o liczbę mnogą rzeczowników odczasownikowych. Zauważyłam przykłady stosowania liczby mnogiej (zachowanie/a, badanie/a), ale są też przypadki, w których liczba mnoga brzmi dziwnie (wiele przeglądań wyników, trzy wychodzenia z domu, kilka biegań i pływań). Moi współpracownicy bardzo chcą używać w liczbie mnogiej słowa naruszenie (np. zauważyliśmy naruszenia zasad), a ja uważam, że to trochę jak kilka zjadań. Kto ma rację?
Nie ma reguły określającej, które rzeczowniki odczasownikowe mają liczbę mnogą, a które nie. Zależy to na ogół od ich znaczenia – im bardziej konkretne użycie rzeczownika, tym większe prawdopodobieństwo użycia go w liczbie mnogiej. Tak więc nie budzi zastrzeżeń zdanie W lutym klasa miała trzy wyjścia do kina, ale już Odbyły się trzy pływania statkiem uznamy za niepoprawne i dziwne – zapewne dlatego że rzeczownik pływanie nie ma znaczenia konkretnego (inaczej mówiąc – nie oznacza tego co rejs). Naruszenie jest używane w liczbie mnogiej – NKJP rejestruje bardzo dużo (kilkaset) użyć samego tylko dopełniacza (naruszeń): …znaczna część naruszeń reguł postępowania w ogóle nie jest motywowana czy intencjonalna…, …dopatrzył się naruszeń formalno-prawnych…, …wobec licznych naruszeń i uchybień komisja wycofuje się z wcześniejszego wniosku… .
Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego