Jego Magnificencja…

 
Jego Magnificencja…
3.04.2002
Mam problem: czy do Rektora zwracamy się Jego Magnificencjo czy Wasza Magnificencjo i dlaczego?
Do rektora możemy zwrócić się słowami Wasza Magnificencjo, ale częściej mówi się po prostu Magnificencjo, jak to uczynił np. Krzysztof Penderecki w przemówieniu wygłoszonym po otrzymaniu doktoratu honorowego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: „Magnificencjo! Dostojny Senacie! Szanowni uczestnicy tej uroczystości!”. Natomiast mówiąc o rektorze, używamy zwrotu Jego Magnificencja (gdy rektor jest mężczyzną) albo Jej Magnificencja (gdy rektor jest kobietą). W liczbie mnogiej, odpowiednio, Wasze Magnificencje oraz Ich Magnificencje.
Podobnie mówimy Wasza Wysokość (do króla lub królowej), ale Jego Wysokość (o królu) albo Jej Wysokość (o królowej). A ponieważ mówienie do koronowanych głów ma długą tradycję, można stąd czerpać wzory użycia innych oficjalnych tytułów, takich jak Magnificencja lub Ekscelencja.
Warto jeszcze dodać, że słowa magnificencja używa się tylko w sytuacjach oficjalnych, np. w czasie publicznych ceremonii. W zwykłej rozmowie z rektorem wystarczy powiedzieć Panie rektorze.
Mirosław Bańko
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego