„Jesień idzie”

„Jesień idzie”
4.12.2008
4.12.2008
Szanowni Państwo!
Jak zapisać nieodmienną, quasi-zdaniową nazwę corocznej imprezy na orientację „Jesień idzie”? Tak jak właśnie to zrobiłem (przez analogię do tytułów czasopism) czy oba człony dużymi literami?
Pozdrawiam
T.Ż.
Przepisy ortograficzne nie regulują zapisu takich nazw, co oznacza, że mamy prawo do dwojakiej pisowni. Zasada dotycząca zapisu tytułów czasopism nie może tu być zastosowana wprost, ale może nam posłużyć jako wskazówka, bo rzeczywiście podobieństwo do nazw typu Mówią wieki, Żyjmy dłużej jest widoczne.
Konkluzja: z obu form za lepszą proponuję uznać „Jesień idzie”, zostanie ona zapewne użyta w cudzysłowie, co rozwieje ewentualne wątpliwości na temat funkcji tego wyrażenia.
Jan Grzenia, Uniwersytet Śląski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego