Kaj idzies?

Kaj idzies?
30.10.2006
30.10.2006
Szanowni Państwo!
Chciałem się zapytać o etymologię regionalizmu, słowa kaj 'gdzie'. Skąd to słowo się wzięło na Górnym Śląsku? A może jeszcze gdzieś jest używane? Na przyszłość: gdzie należy szukać informacji na podobne tematy?
Pozdrawiam,
MK
Nie nazwałbym kaj regionalizmem. Jest to element leksyki dialektu śląskiego. Jeśliby ktoś, mówiąc polszczyzną ogólną, użył zaimka pytajnego kaj, miałby on wtedy status dialektyzmu, a nie regionalizmu, jak np. kołaczyk, znany większości mieszkańców regionu.
Słowo to na Górnym Śląsku wzięło się z przeszłości – jest to archaizm. Stare słowiańskie „pytajniki” mają w swoim składzie k-, np. ki (czort), *kъ-to. Kaj znane jest także na dużych obszarach Małopolski.
Gdzie szukać informacji o etymologii wyrazów „nieogólnopolskich” gwarowych? W słownikach etymologicznych języka polskiego (np. Aleksandra Brücknera i Franciszka Sławskiego) oraz specjalistycznych publikacjach o leksyce słowiańskiej.
Artur Czesak, IJP PAN, Kraków
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego