Kiedy Pan, kiedy pan?

Kiedy Pan, kiedy pan?
2.10.2011
Moje pytanie dotyczy stosowania form grzecznościowych w piśmie urzędowym. W pierwszym fragmancie zwracamy się do konkretnej osoby: „Odpowiadając na Pana pismo z dnia..”, w drugim przykładzie piszemy o konkretnej osobie, ale pismo skierowane jest do innego adresata: „Zwrócił się z prośbą o wyłożenie projektu do publicznego wglądu na okres 60 dni w siedzibie Urzędu Gminy oraz o pisemne poinformowanie wł. lasu Pana Jana Nowaka o wyłożeniu tego projektu”. Czy w obu przypadkach zwrot Pan powinien być pisany wielką literą?
Wielkiej litery używamy tylko w odniesieniu do adresata pisma (wyrażając w ten sposób szacunek), tj. w pierwszym przytoczonym przykładzie. W przykładzie drugim nie ma zwrotu do adresata, jest tylko forma dotycząca tzw. osoby trzeciej. Osoby tej w omawianym kontekście nie zapisujemy wielką literą.
Małgorzata Marcjanik, prof., Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego