Kiedy i, a kiedy a?

Kiedy i, a kiedy a?
14.02.2018
14.02.2018
Moje pytanie dotyczy prawidłowego użycia spójnika a oraz i w poniższym zdaniu.
Która wersja jest poprawna czy może obie są dobre?
Siedzę prosto na krześle, a stopy opieram o podłogę.
czy
Siedzę prosto na krześle i stopy opieram o podłogę.

Bardzo dziękuję za odpowiedź.

Pozdrawiam,
Karolina A.
Bardziej uzasadnione jest tu użycie spójnika a (Siedzę prosto na krześle, a stopy opieram o podłogę), gdyż wprowadza on treść przeciwstawną (stopy zostały tu przeciwstawione tułowiowi).
Obie treści wyrażone w zdaniu (1. ‘siedzę prosto na krześle’, 2. ‘stopy są oparte o podłogę’) można też potraktować jako łączne, uzupełniające się, co uzasadniałoby użycie spójnika i –wówczas jednak należałoby zmienić szyk wyrazu stopy w drugim członie (Siedzę prosto na krześle i opieram stopy o podłogę).
Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego