Kim jest członek?

Kim jest członek?
18.03.2019
18.03.2019
Szanowni Państwo!
Według Państwa definicji członek to osoba lub jednostka prawna należące do jakiejś grupy, organizacji. Czy członkostwo musi być formalne, by być, stać się członkiem? Może wystarczy czuć się członkiem jakiejś organizacji? Czym się różni członek od uczestnika czegoś?

Z poważaniem – Witold Dociekliwy
Rozważamy znaczenie słowa członek na gruncie języka ogólnego, nie zaś prawnego. Członkiem jakiejś organizacji czy grupy jest osoba, która do niej należy, nawet jeśli przynależność ta nie ma charakteru formalnego. Można być członkiem paczki znajomych, bandy podwórkowej, grupy wielbicieli kina itd. – nie są to stowarzyszenia formalne. Oczywiście, aby być członkiem jakiejś organizacji o charakterze formalnym, należy być do niej wybranym lub się zapisać, co określają przepisy tej organizacji.
Rzeczownik uczestnik ma inne odniesienie niż członek – jest się uczestnikiem jakichś wydarzeń, a nie instytucji czy grupy.
Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego