Kobieta kierowca – kierująca czy kierowczyni?

Kobieta kierowca – kierująca czy kierowczyni?

8.07.2021
27.02.2019

Szanowni Państwo,

prawdopodobnie gdzieś w Internecie natknąłem się na słowo kierująca jako określenie kierowcy, z zaznaczeniem płci osoby prowadzącej pojazd. Słowo to wzbudziło moją sympatię i chętnie się nim posługiwałem, również (co przyznaję ze skruchą) poprawiając Internautę który napisał o pewnej pani (w dopełniaczu) kierowczyni.

Chciałem zapytać o poprawność obu słów i które z nich (jeśli w ogóle któreś) polecacie Państwo do stosowania.

Wydany 20 lat temu Nowy słownik poprawnej polszczyzny PWN pod red. A. Markowskiego przestrzega przed nazwą kierowczyni, jednak ta zaczęła się już przyjmować w języku (wyszukiwarka wyświetla ok. 15 000 jej użyć, przy czym spora ich część występuje w pytaniach o poprawność tego słowa). Pod względem słowotwórczym nie można jej nic zarzucić – wraz z kierowcą tworzy parę, taką jak np. sprawczyni – sprawca, znawczyni – znawca, prześladowczyni – prześladowca, rozmówczyni – rozmówca. Uważam więc, że jeśli jest potrzeba jej używania, to nic nie stoi temu na przeszkodzie.

W raportach policyjnych i w wielu tekstach prasowych kobietę kierowcę nazywa się kierującą – jest to użycie rzeczownikowe, niewymagające określenia, tak jak w zdaniu Kierująca wymusiła pierwszeństwo (oprócz niego pojawia się ono jako imiesłów czasownika kierować, określony nazwą pojazdu, np. kierująca mercedesem). Nazwa ta także jest poprawna, lecz wydaje się nieco nacechowana urzędowością.

Porada opublikowana: 27.02.2019

Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
  1. 8.07.2021

    Kierowca wg kodeksu drogowego to osoba posiadająca prawo jazdy. Natomiast kierujący wg tego samego kodeksu drogowego to osoba prowadząca pojazd, niezależnie od tego czy jest kierowcą (w rozumieniu posiada prawo jazdy/uprawnienia do kierowania) czy kierowcą nie jest (gdyż prawa jazdy/uprawnień nie posiada).

    Tomasz Mróz
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego