Kobieta ksiądz

Kobieta ksiądz

21.05.2024
21.05.2024

Dzień dobry.

Mam wątpliwości dotyczące tego, jak będzie brzmiała prawidłowa forma na określenie kobiety księdza (zarówno liczba pojedyncza, jak i mnoga). Czy obowiązuje taka sama odmiana jak w przypadku wyrazu „ksiądz”?

Z poważaniem

Ewelina Dobrzyńska

Lektura tekstów mówiących o nowo powołanych kobietach księżach wskazuje, że zazwyczaj mówi się o nich przy użyciu dwojakiego rodzaju form:

  1. męskiej ksiądz, odmienianej w liczbie pojedynczej i mnogiej według wzorca męskiego, por. np. rozmowa z księdzem Anną Petrović, proboszczem słowackiej parafii luterańskiej w Belgradzie;
  2. żeńskiej ksiądz, mającej w przypadkach zależnych liczby pojedynczej formy równe mianownikowi, por. np. uroczystość konsekracji 41-letniej ksiądz Pauliny Hławiczki-Trotman. W tym wypadku jednak w liczbie mnogiej zaleca się użycie form charakterystycznych dla rodzaju męskiego (np. dwaj księża Anna Kowalska i Maria Wiśniewska).

Należy jednocześnie odnotować, że spotykane są w uzusie formy typowo żeńskie, jak np. ksiądzka, por.

  • Jennie Högberg, ksiądzka Kościoła Szwecji.
  • Ksiądzka waliła głową o ścianę kościoła, a Bror leżał w chłodni w kostnicy (K. Smirnoff, Wracam do domu, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2024).
Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego