Kogo uważasz?

 
Kogo uważasz?
2.02.2016
Szanowna Poradnio,
bardzo proszę o wyjaśnienie znaczenia archaicznego (?) użycia czasownika uważać (np. w zwrocie Kogo uważasz?). Czy jest to rusycyzm?
Łączę pozdrowienia
D.
Czasownik uważać ma w dzisiejszej polszczyźnie wiele znaczeń. Przytoczone przez autorkę pytania jest znaczeniem przestarzałym, używanym dziś już tylko przez osoby starsze lub posługujące się gwarowymi odmianami języka. Czasownik uważać w znaczeniu ‘szanować’ (bo rozumiem, że o to znaczenie chodzi, gdyż pytanie Kogo uważasz? sugerować może jeszcze inne) nie jest rusycyzmem, o czym świadczy chociażby fakt, że notowany jest w jednym z szesnastowiecznych przekładów Pisma Świętego (tzw. Biblii Leopolity z 1561 roku): uczcił a uważył go król i wpisał między przedniejsze przyjacioły, a wpływ języka rosyjskiego na polszczyznę szesnastowieczną był znikomy. Omawiane (a archaiczne już na początku XX wieku) znaczenie czasownika uważać tłumaczyć można jako ‘przykładać szczególną wagę do kogoś’, czyli tyle co ‘szanować go’.
Monika Kresa, Uniwersytet Warszawski
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego