Kolejność nazw funkcji i stanowisk w podpisie

 
Kolejność nazw funkcji i stanowisk w podpisie
26.06.2019
Szanowni Państwo,
jak podpisywać się stanowiskiem w korespondencji formalnej Dyrektor Marketingu, Członek Zarządu czy na odwrót?
Z poważaniem
Przyjmujemy kolejność od wyższych funkcji i stanowisk do niższych. Należy jednocześnie zwrócić uwagę, że zgodnie z obowiązującymi zasadami ortografii nazwy stanowisk, funkcji i tytułów piszemy małą literą. Dopuszcza się jednak pisownię tychże nazw wielką literą wówczas, gdy nazwa taka odnosi się do konkretnej osoby (a nie urzędu) i występuje w pełnym brzmieniu, por. np. Jan Kowalski – Prezes Zarządu AgroBiznes SA. Nieuwzględnienie w zapisie nazwy firmy powoduje, że określenie prezes zarządu w podpisie Jan Kowalski – prezes zarządu powinno być zapisane małą literą, gdyż stanowi tylko część nazwy.
Poza wszystkim należy podkreślić, iż nazwy stanowisk, funkcji i tytułów pisane przez osoby, których one dotyczą, powinny być – przez skromność – pisane małą literą w podpisach w korespondencji formalnej, na wizytówkach i pieczątkach.
Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego