Kolejność określeń

 
Kolejność określeń
28.10.2019
Szanowni Państwo,
ostatnio uwagę opinii publicznej przykuł głośny projekt nowelizacji kodeksu karnego, który ma uniemożliwić prowadzenie edukacji seksualnej. Kontrowersyjny przepis rozpoczyna się słowami: Kto propaguje lub pochwala podejmowanie przez małoletniego obcowania płciowego... . Czy nie byłoby poprawniej: Kto propaguje lub pochwala podejmowanie obcowania płciowego przez małoletniego…?
Z czego wynika taki szyk wyrazów w zdaniu?

Z poważaniem,
JL
Szanowny Panie,
ma Pan rację – poprawnie byłoby: Kto propaguje lub pochwala podejmowanie obcowania płciowego przez małoletniego…, gdyż jeśli czasownik (lub utworzony od niego rzeczownik) wymaga kilku określeń, to pierwszeństwo mają te bez przyimka (a więc tu: obcowania) przed przyimkowymi (przez małoletniego).

Z poważaniem
Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego