Końcówki osobowe czasu przeszłego

Końcówki osobowe czasu przeszłego

15.06.2023
15.06.2023

Czy cząstkę „śmy” wystarczy doczepić do jednego z czasowników w koniunkcji: Popijałyśmy i gawędziły czy Popijałyśmy i gawędziłyśmy?

Dziękuję!

Charakterystyczną cechą form czasu przeszłego wszystkich czasowników jest w polszczyźnie ruchomość końcówek. Mogą się one łączyć z tematem czasownika albo z jakimś wyrazem poprzedzającym czasownik, najczęściej z zaimkiem lub partykułą. Owa względna samodzielność tych końcówek wynika z tego, że w dawnej polszczyźnie były to odrębne wyrazy. Pochodną tego stanu rzeczy jest to, że końcówek tych NIE TRZEBA (co nie oznacza, że nie można) powtarzać w zdaniach złożonych o tożsamym podmiocie. Należy jednak zauważyć, że omawiane tu konstrukcje mogą być odczuwane przez niektórych użytkowników języka jako nieco archaiczne, por. np.

  • Patrzyliśmy sobie chwilę w oczy, a później kiwali głowami.
  • Siedzieliśmy, czekali i nie upadali na duchu.
Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego