Konieczny przecinek

Konieczny przecinek

24.09.2023
24.09.2023

Szanowni Państwo,


Zastanawiam się nad kwestią interpunkcji w tym zdaniu: „Filmowa postać, która mogłaby zostać moim bohaterem to...” – czy przed „to” postawimy przecinek? Jeśli tak, to dlaczego?


Z góry dziękuję za odpowiedź.

Tak, przecinek przed to w przytoczonym zdaniu jest nieodzowny. Mamy bowiem do czynienia z wypowiedzeniem złożonym w stosunku nadrzędno-podrzędnym. W myśl zasad polskiej interpunkcji zdanie podrzędne (określające) zawsze oddzielamy przecinkiem od zdania nadrzędnego bez względu na kolejność tych zdań.

W przytoczonym w pytaniu wypowiedzeniu człon podrzędny (która mogłaby zostać moim bohaterem) został umieszczony w obrębie członu nadrzędnego (Filmowa postać, …, to XYZ), a w takim wypadku człon podrzędny musi być wydzielony interpunkcyjnie z obu stron – na początku (stąd przecinek przed zaimkiem który) i na końcu (czyli po wyrazie bohaterem).

Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego