Konkludywny

 
Konkludywny
26.06.2020
Szanowni Państwo,
co sądzą Państwo o słowie konkludywnie? Słowo to pojawia się często, szczególnie w tekstach naukowych, również tych tworzonych przez polonistów, przede wszystkim historyków literatury. Wydaje się, że słowo to nie znaczy tego samego, co leksem konkluzywny, który słowniki rejestrują. Zresztą w sieci pojawia się również słowo konkluzyjnie. Prosiłbym o normatywne odniesienie do tych słów.

Z wyrazami największego szacunku
Derec Yellow
Szanowny Panie,
istotnie, konkludywny pojawia się w tekstach naukowych – w sieci znalazłam artykuły z zakresu politologii, literaturoznawstwa, prawa i filozofii (logiki) zawierające to słowo. Jak można sądzić na podstawie ich analizy, jest on terminem, występującym zwykle (jeśli w ogóle można stawiać jakieś wnioski uogólniające na podstawie ledwie kilkudziesięciu użyć) w połączeniach: konkludywny charakter czegoś (teksty prawne i filologiczne), konkludywny argument oraz konkludywna część (artykułu, tekstu itd.). Trudno mi na podstawie nikłej dokumentacji zdefiniować znaczenie tego przymiotnika, zresztą wymagałoby to znajomości innych terminów, które wraz z konkludywnym tworzą określone pole semantyczne (mogę jedynie przypuszczać, że konkludywna część artykułu to ‘część zawierająca konkluzję’). O jego poprawność należałoby zapytać specjalistów w dziedzinach, w których jest używany – odpowiedzieliby zapewne, czy rzeczywiście jest to termin, jak jest usytuowany w całym systemie terminologicznym, czy ma precyzyjne znaczenie itd.

Z poważaniem
Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego