Konrad mazowiecki czy Konrad Mazowiecki

 
Konrad mazowiecki czy Konrad Mazowiecki
11.02.2020
Dzień dobry. Studentka znanej uczelni donosi o wiedzy zyskanej w czasie wykładów. Oto poprawna jest pisownia: Konrad mazowiecki, a nie: Konrad Mazowiecki. Podobnie ma być z innymi przydomkami książąt. Czy to prawda?
Dziękuję
Przydomki władców nadal zapisujemy od wielkiej litery, np. Bolesław III Krzywousty, Kazimierz II Sprawiedliwy. Rzecz w tym, że część historyków nie traktuje przymiotnika mazowiecki w odniesieniu do Konrada I jako przydomka. Uznają, że jest to zwykła przydawka jakościowa (epitet), choć o szyku porzeczownikowym. Dlatego też w literaturze historycznej można spotkać zarówno zapis typu Konrad mazowiecki (np. J. Wyrozumski, Dzieje Polski piastowskiej, Kraków 1999; B. Zientara, Henryk Brodaty i jego czasy, Warszawa 1997), jak i Konrad Mazowiecki (np. H. Samsonowicz, Konrad Mazowiecki (1187/88 – 31 VIII 1247), Kraków 2008; S. Szczur, K. Ożóg, Piastowie. Leksykon biograficzny, Kraków 1997). Pisowni wielką literą użyto także w internetowej encyklopedii PWN.
Adam Wolański
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego