Korali czy koralów?

 

Korali czy koralów?

7.04.2021

Szanowni Państwo,

mam pytanie o odmianę słowa koral  w znaczeniu koralowca. Chodzi mi szczególnie o dopełniacz liczby mnogiej. W dwóch słownikach języka polskiego z 1988 r. znalazłem informację, że dopuszczalne są formy -li oraz -ów. Z kolei w starszym słowniku poprawnej polszczyzny jest tylko -li, natomiast -ów zaznaczone jest jako rzadkość. Zatem, której formy należy używać?


Z wyrazami szacunku

Tomasz Dymowski

Szanowny Panie,

Nowy słownik poprawnej polszczyzny PWN pod red. A. Markowskiego podaje formę korali jako bardziej neutralną, a koralów jako rzadszą (a więc nacechowaną frekwencyjnie) – oczywiście w odniesieniu do koralowca. Kolejność form podanych w słownikach jest zwykle znacząca – jako pierwszą podaję się na ogół tę, która jest częstsza, neutralna. Jeśli przy żadnej z nich nie ma ostrzeżenia natury normatywnej (typu: nie, błędne), to obie są poprawne. Jeśli przy drugiej jest informacja o ograniczeniu stylistycznym (np. potoczny, urzędowy), frekwencyjnym (rzadki) czy chronologicznym (dawny, przestarzały), to należy to rozumieć tak, że pierwsza forma jest neutralna, a druga (także poprawna) ma ograniczony zasięg użycia. 


Z pozdrowieniami

Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego