Kraków-Stare Miasto

Kraków-Stare Miasto

7.12.2020

Szanowni Państwo,

moje pytanie dotyczy nazwy konkursu "Kraków-Stare Miasto, wieści z podwórek, ulic i zaułków". Czy powyższy zapis jest poprawny, czyli z użyciem łącznika bez spacji w nazwie Kraków-Stare Miasto, czy może powinna to być półpauza oddzielona spacjami? Czy zależeć to może powinno od tego, co autor konkursu miał na myśli: Stare Miasto jako nazwę dzielnicy, czy po prostu "stare miasto", a wtedy zapis z użyciem małych liter? Będę wdzięczna za odpowiedź

Stare Miasto w Krakowie nie jest oficjalną nazwą dzielnicy (do 1954 r. obszar Starego Miasta w obrębie Plant stanowił odrębną dzielnicę katastralną o nazwie dzielnica I Śródmieście). Jest natomiast Stare Miasto oficjalną nazwą własną obiektu z listy światowego dziedzictwa UNESCO. Dlatego też nazwę tę będziemy pisali od wielkich liter.

Pisownia z użyciem dywizu bez spacji jest poprawna, ponieważ norma pozwala nam łączyć w ten sposób nierównorzędne nazwy geograficzne, administracyjne itp. Półpauza ze spacjami nie ma w tym wypadku uzasadnienia, ponieważ nie mamy tu do czynienia z określaniem relacji przestrzennych typu: ‘kierunek od... (przez...) do...’, por. np. trasa Warszawa – Opole, linia kolejowa Łódź – Konin – Poznań.

Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego