Kreślę się z poważaniem

Kreślę się z poważaniem
30.06.2005
30.06.2005
Można użyć kreślę się z poważaniem. Czy poprawnie będzie kreślę się z pozdrowieniami lub kreślę się, pozdrawiając? Jeśli nie, to jak to sformułować?
Forma grzecznościowa Kreślę się z poważaniem, używana w korespondencji przed podpisem, jest dziś mocno przestarzała. Można jej użyć wtedy, gdy chcemy zastosować zabieg archaizacji.
Jeśli nie mamy takiego zamiaru, polecam formę Z poważaniem lub Łączę wyrazy poważania. A także inne, stosowane w podobnych sytuacjach – gdy z adresatem jesteśmy na pan, pani: Łączę wyrazy szacunku, Łączę wyrazy prawdziwego szacunku, Proszę przyjąć wyrazy szacunku.
Pozdrowienia przekazujemy najczęściej w następującej postaci: Łączę pozdrowienia, Pozdrawiam, Pozdrowienia, Serdeczne pozdrowienia, Przyjmij pozdrowienia.
Polski obyczaj przewiduje też przekazywanie wszelkich serdeczności również dla osób bliskich adresatowi. Możemy więc dodać: Łączę wyrazy szacunku dla Pana i Pańskiej Małżonki czy Pozdrawiam Ciebie i całą Rodzinę.
Można też wspomnieć o osobach związanych z nadawcą, a więc: Proszę przyjąć wyrazy szacunku ode mnie i od mojej Mamy, Serdeczne pozdrowienia ode mnie i od Ani.
Małgorzata Marcjanik, prof., Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego