Kropka na końcu artykułu hasłowego

Kropka na końcu artykułu hasłowego
29.01.2018
29.01.2018
Czy błędem jest postawienie kropki po definicji słownikowej zaczynającej się małą literą? Przykład: uzębienie: liczba, kształt i ułożenie zębów danej osoby, unikatowe dla każdego człowieka.
Kropka zasadniczo zamyka wypowiedzenie, czyli zdanie lub jego równoważnik, a te z kolei rozpoczynamy od wielkiej litery. Tworu, który nie jest wypowiedzeniem sensu stricto, nie ma potrzeby zamykać kropką. Jeśli jednak zdecydujemy się postawić kropkę, będzie ona nie tyle znakiem kończącym wypowiedzenie, ile separatorem typograficznym, wskazującym granicę między kolejnymi hasłami słownikowymi.
Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego