Kropka w zdaniu zawierającym nazwę i adres firmy

Kropka w zdaniu zawierającym nazwę i adres firmy
29.01.2016
29.01.2016
Mam pytanie w sprawie stawiania kropki na końcu zdania. A dokładniej chodzi o sytuację, gdy w treści pisma podajemy adres, np.: „Podanie i dokumenty należy wysłać na adres:
firma xxx
ul. XXXX 5 m. 5
00-000 Miasto”.
Czy w takim przypadku na końcu tego adresu powinna się znaleźć kropka, która by oznaczyła koniec zdania?
W przytoczonym przykładzie nazwa firmy oraz dane adresowe dotyczące ulicy i miasta podane zostały w układzie wersowym, a więc takim, jaki spotyka się zwykle na szyldach, tablicach informacyjnych czy wizytówkach służbowych. Wtedy – jak wiadomo – żadnych znaków interpunkcyjnych się nie stawia:

firma XXX
ul. xxxx 5 m. 5
00-000 Miasto


W tym wypadku mamy jednak do czynienia ze zdaniem, w którym gdyby wszystko zapisać w ciągu, po nazwie firmy i po numerze mieszkania musiałby się pojawić przecinek, a na końcu kropka: Podanie i dokumenty należy wysłać na adres: firma XXX, ul. xxxx 5 m. 5, 00-000 Miasto.
Przy układzie graficznym, w którym nazwa firmy i dane występują w osobnych wersach, można sobie darować przecinki, ale kropka powinna zostać: Podanie i dokumenty należy wysłać na adres:

firma XXX
ul. xxxx 5 m. 5
00-000 Miasto


PS Warto przypomnieć, że jeszcze pół wieku temu trzeba by napisać nie na adres, ale pod adresem (Podanie i dokumenty należy wysłać pod adresem:…). Tak nakazywał czynić Słownik poprawnej polszczyzny PWN (Warszawa 1973, s. 5) pod redakcją W. Doroszewskiego i H. Kurkowskiej. Dzisiaj Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN (Warszawa 2004, s. 6) pod redakcją A. Markowskiego zezwala na wysyłanie listów pod czyimś adresem a. na czyjś adres (ale nie: pod czyjś adres).
Maciej Malinowski, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego