Kto to jest coach? Co znaczy coachować?

Kto to jest coach? Co znaczy coachować?
28.11.2018
28.11.2018
Szanowni Państwo,
co oznacza czasownik coachować? Czy ten czasownik występuje oficjalnie w języku polskim?

Coraz częściej pojawia się w rozmowach również zawód coach. Czy coach coachuje? Coach rozumiany jest jako osoba, która pomaga swojemu klientowi odkryć właściwą drogę do celu. Natomiast w języku angielskim znaczeniowo jest bliższy polskiemu trener. Jakich czasowników można użyć zamiast czasownika coachować?

pozdrawiam,
Bartek
Zagadnienie, o które Pan pyta, jest tak rozległe, że stało się tematem pracy doktorskiej, która powstaje pod moim kierunkiem. Coach, coachować, a także coaching to słowa, które już zadomowiły się w polszczyźnie. Niestety, często są one używane nieprecyzyjnie. Stowarzyszenie zrzeszające coachów (International Coach Federation) opisuje coaching następująco:
interaktywny proces, który pomaga pojedynczym osobom lub organizacjom
w przyspieszeniu tempa rozwoju i polepszeniu efektów działania. Coachowie pracują z klientami w zakresach związanych z biznesem, rozwojem kariery, finansami, zdrowiem i relacjami interpersonalnymi. Dzięki coachingowi klienci ustalają konkretniejsze cele, optymalizują swoje działania, podejmują trafniejsze decyzje i pełniej korzystają ze swoich naturalnych umiejętności. (http://icf.org.pl/pl79,coaching.html – cyt. za powstającą pracą pani Kai Kiełpińskiej)


Coachować (kogoś) to ‘poddawać (kogoś) procesowi coachingu’.
Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego