Ku wraz z celownikiem

Ku wraz z celownikiem
6.05.2020
6.05.2020
Dzień dobry
W Gramatyce języka polskiego Józefa Muczkowskiego (trochę stara pozycja) przy odmianie rzeczownika pojawia się taka rada: „Celownik na owi zakończony z przyimkiem ku w niektórych na u skracamy, np. ku końcu zamiast ku końcowi, ku Krakowu, ku Paryżu”.
Starałem się sprawdzić, użycie -u w celowniku razem z przyimkiem ku jest obecnie poprawne (szczególnie chodzi mi o ku końcu), ale nigdzie nie mogłem znaleźć takiej informacji.
Z góry dziękuję za pomoc i poświęcony czas.
Współcześnie regularną końcówką celownika liczby pojedynczej rzeczowników męskich jest -owi, a -u zachowała się w nielicznych wyrazach (chłopu, panu, bratu, księdzu, ojcu, diabłu). Obecność przyimka ku nie wpływa na dobór końcówki – poprawnie mówimy: ku końcowi (a nie: ku końcu). Także nazwy miejscowe tworzą celownik za pomocą -owi (ku Krakowowi, ku Wrocławiowi, ku Olszynowi itd.), choć poprawna jest także konstrukcja ku Krakowu – na zasadzie reliktu.
Dawniej (do XVII wieku) było jednak nieco inaczej: celownik nie miał dominującej końcówki – część rzeczowników przybierała -u, a część -owi (zależało to od właściwości fonetycznych ich prasłowiańskich „przodków”). W XIX wieku, kiedy powstawała Gramatyka języka polskiego Józefa Muczkowskiego, -owi była w zdecydowanej przewadze, jednak -u utrzymała się np. w nazwach miejscowych zakończonych na -ów, połączonych z przyimkiem ku: ku Krakowu, ku Tarnowu, ku Charkowu, podczas gdy te same nazwy w celowniku, bez przyimka ku, miały już końcówkę -owi: Zawdzięczał wszystko Krakowowi.
Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego