Kulturalny a kulturowy

Kulturalny a kulturowy
15.04.2016
15.04.2016
Chciałabym zapytać, czemu ONZ stosuje pojęcia dziedzictwo kulturalne oraz dobro kulturalne, podczas gdy powszechnie używa się pojęcia dziedzictwo kulturowe, dobro kulturowe/kultury. Czy oba są poprawne?
Pytanie: „Czemu ONZ stosuje pojęcia…?” należałoby skierować do ONZ; ja mogę wypowiedzieć się tylko w sprawie używania i poprawności przymiotników kulturalny i kulturowy w różnych tekstach, nie tylko ONZ-owskich.
Otóż spośród dwóch znaczeń kulturalnego: 1. ‘o człowieku: dobrze wychowany’, 2. ‘związany z kulturą jako artystyczną i umysłową działalnością człowieka i jej wytworami’ to drugie przysługuje także kulturowemu. Inaczej mówiąc, w tym znaczeniu kulturalny i kulturowy są synonimami, przy czym kulturowy jest nacechowany stylistycznie – jest słowem książkowym.
Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego