Łacińska nazwa placenta ‘łożysko’

Łacińska nazwa placenta ‘łożysko’
4.09.2018
4.09.2018
Mam być może niestandardowe pytanie. Otóż w polskiej Wikipedii pod hasłem łożysko widnieje druga nazwa, mianowicie płacenia. Czy posiadają państwo wiedzę, bądź materiały, w których wyjaśniony jest ten termin? Pochodzi on ze staropolszczyzny, czy może jest spolszczoną nazwą łacińską placenta? Jeżeli to ten drugi przypadek, czy dysponują państwo wiedzą, czy dawniej na łożysko lud używał innych słów? Niestety internet milczy na te tematy.

Z poważaniem
Robert Socha
Przypuszczam, że doszło w tym wypadku do jakiegoś nieporozumienia (pomyłki autora hasła). Łożysko jako nazwa narządu rozwijającego się w czasie ciąży ma swój łacińskiego pochodzenia odpowiednik w postaci medycznego terminu: placenta (łac. ‘placek’). Żadnej innej nazwy tego narządu sprawdzone przeze mnie źródła medyczne nie podają. Jeśli idzie o lud, to budowa formacji: łoża + sufiks -isko ‘miejsce, gdzie coś leżało, spoczywało, przebywało’ (przyrostek tworzy nazwy miejsc, por.: ziemniaczysko, rżysko, karczmisko, pogorzelisko) wskazuje na rodzime i starodawne pochodzenie tego słowa. Stąd łozysko w takim znaczeniu w archaicznej pod wieloma względami gwarze orawskiej (por. Kąś J. Słownik gwary orawskiej, Kraków 2003). Oczywiście, nie zaniedbam dokładniej sprawdzić podniesionej przez Pana gwarowej wątpliwości.
Kazimierz Sikora, Uniwersytet Jagielloński
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego