Łącznik tylko w dwuczłonowych rzeczownikach

Łącznik tylko w dwuczłonowych rzeczownikach

10.02.2022

Czy taką pisownię określenia "cud-blond lala" można uznać za prawidłową?

Nie ma normatywnych podstaw do traktowania takiej pisowni jako poprawnej. Norma zakłada użycie łącznika tylko w wypadku dwuczłonowych rzeczowników złożonych z elementów znaczeniowo nierównorzędnych, gdy kolejność tych członów została przestawiona, np. cud-dziewczyna, cud-kobieta. W przywołanym w pytaniu wyrażeniu dywiz spaja tymczasem rzeczownik cud oraz nieodmienny przymiotnik blond (w zn. ‘mający jasne włosy lub zarost’), wchodzący w skład wyrażenia blond lala(jaka lala? – blond), por. też. blond modelka (jaka modelka? – blond), blond włosy, wąsik (jakie włosy?, jaki wąsik? – blond).

Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego