Legenda o poznańskich koziołkach

 
Legenda o poznańskich koziołkach
15.05.2020
Nurtuje mnie kwestia zapisu nazwy legend. Różnie w Internecie piszą – raz z wielkiej, raz z małej. Jak wiemy, wielką literę stosujemy przy nazwach własnych – i tak jak przy zapisie legendy „Wars i Sawa” nie ma problemu, tak przy legendach o koziołkach poznańskich wydaje się wątpliwa, choć słuszna, bo przecież to nie jest tytuł tej legendy, a może jednak jest i powinno być legenda „O koziołkach poznańskich”? Spotkałam się też z zapisem „Legenda o Koziołkach poznańskich”, „Legenda o Syrence”.
Agats
W tytułach legend obowiązują te same zasady użycia wielkich i małych liter co i we wszystkich tytułach utworów literackich. Wielką literą piszemy pierwszy wyraz w jedno- i wielowyrazowych tytułach utworów, a w wypadku tytułów wielowyrazowych wielkiej litery używamy także w odniesieniu do nazw własnych, por. np. Legenda o świętym Aleksym. Koziołki poznańskie nie są nazwą własną, więc tytuł zapiszemy tylko z użyciem wielkiej litery na jego początku. W praktyce edytorskiej współwystępują różne brzmienia tytułu omawianej tu legendy, przy czym nazwa gatunkowa (legenda) może wchodzić w skład tytułu lub być poza nim, por.
Przeczytałem „Legendę o poznańskich koziołkach”.
Przeczytałem „Legendę o koziołkach z ratuszowej wieży”.
Przeczytałem legendę „O poznańskich koziołkach”.
Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego