Lemieszka

Lemieszka
6.04.2020
6.04.2020
Mam problem z odmianą nazwiska Lemieszka, czy powinno to być :
Mianownik Lemieszka
Dopełniacz Lemieszki
Celownik Lemieszce
Biernik Lemieszkę
Narzędnik Lemieszką
Miejscownik Lemieszce
Wołacz Lemieszko
W liczbie mnogiej mam problem.
Szanowna Pani,
nazwisko Lemieszka (niezależnie zresztą od tego, czy noszone przez kobietę, czy przez mężczyznę) odmienia się jak rzeczownik żeński. Podana przez Panią odmiana w liczbie pojedynczej jest poprawna – z wyjątkiem wołacza, który w tym wypadku jest równy mianownikowi (czyli brzmi Lemieszka).
Jeśli chodzi o liczbę mnogą, to w odniesieniu do mężczyzn oraz par mieszanych (czyli np. w połączeniu z wyrazami panowie, państwo) nazwisko to odmienia się według wzorca rzeczownikowego męskiego: państwo Lemieszkowie, państwa Lemieszków, państwu Lemieszkom, państwa Lemieszków, państwem Lemieszkami, (o) państwu Lemieszkach. Jeśli chcielibyśmy je odnieść do kobiet (czyli połączyć np. ze słowem panie czy siostry), to odmienimy je tak jak podobny rzeczownik żeński w liczbie mnogiej: panie Lemieszki, pań Lemieszek, paniom Lemieszkom, panie Lemieszki, paniami Lemieszkami, (o) paniach Lemieszkach.
Z pozdrowieniami
Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego