Lew

 
Lew
20.01.2003
Szanowny Panie Profesorze,
Jak należy napisać: toczy się sprawa przeciwko Lwu, czy Lwowi? Prasa i telewizja używają tylko pierwszej formy, gdy tymczasem nowy słownik ortograficzny przy haśle Lew podaje formę celownika Lwowi.
Drugi problem to słowo prefiks, które używane jest również w pisowni prefix, i to w telewizji publicznej. Która forma jest poprawna?
Pozdrawiam –
Janusz Gramse
Imię Lew pochodzi od łacińskiego rzeczownika leo i etymologicznie oznacza lwa. Nie ma więc nic złego w tym, aby celowniki od Lew i od lew brzmiały tak samo. Niektóre słowniki istotnie podają formę Lwowi, co można traktować jako wyraz intencji leksykografów, by różne formy odpowiadały różnym znaczeniom. Jednak zwyczaj społeczny jest inny i mam nadzieję, że słownikarze go uszanują. Nawiasem mówiąc, Słownik wyrazów kłopotliwich już w 1994 r., a więc na długo przed aferą Lwa Rywina, opowiedział się za celownikiem Lwu.
Mirosław Bańko
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego