Liczba a ilość

Liczba a ilość

21.09.2021
15.02.2016

Szanowna Redakcjo,

napiszemy: zebrać dużą ilość obciążających go dowodów czy dużą liczbę dowodów? Dziękuję za pomoc.


Z poważaniem

Katarzyna C.

Rzeczownik liczba łączy się z nazwami rzeczy policzalnych, ilość zaś – niepoliczalnych. Trudno stwierdzić, jaki charakter mają dowody, o których mowa w zdaniu – dowodem może być zarówno popiół z papierosa czy ślad biologiczny, jak i jakiś przedmiot (np. element garderoby). Te pierwsze są niepoliczalne, te drugie można policzyć. Dlatego najbezpieczniej jest, moim zdaniem, uniknąć wyrażenia duża liczba / duża ilość i zastąpić je słowem wiele (Należy zebrać wiele obciążających go dowodów). Jeśli z jakichś względów jest to niemożliwe, to pozostałabym przy dużej ilości.

Porada opublikowana: 15.02.2016

Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
  1. 21.09.2021

    Szanowna Pani, Wydaje mi się, że nie należałoby kierować się rodzajem zbieranych dowodów, ale tym, że jednak dowody są numerowane (dowód numer 1: popiół z papierosa; dowód numer 2: odciski palców na narzędziu zbrodni). W tym momencie dowody stają się policzalne a to skłaniałoby do wybrania określenia „duża liczba”.

    Z poważaniem

    Piotr S.
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego