Liczba a ilość

 
Liczba a ilość
15.02.2016
Szanowna Redakcjo,
napiszemy: zebrać dużą ilość obciążających go dowodów czy dużą liczbę dowodów? Dziękuję za pomoc.

Z poważaniem
Katarzyna C.
Rzeczownik liczba łączy się z nazwami rzeczy policzalnych, ilość zaś – niepoliczalnych. Trudno stwierdzić, jaki charakter mają dowody, o których mowa w zdaniu – dowodem może być zarówno popiół z papierosa czy ślad biologiczny, jak i jakiś przedmiot (np. element garderoby). Te pierwsze są niepoliczalne, te drugie można policzyć. Dlatego najbezpieczniej jest, moim zdaniem, uniknąć wyrażenia duża liczba / duża ilość i zastąpić je słowem wiele (Należy zebrać wiele obciążających go dowodów). Jeśli z jakichś względów jest to niemożliwe, to pozostałabym przy dużej ilości.
Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego