Liczebnik ułamkowy 7030/355608 słownie…

Liczebnik ułamkowy 7030/355608 słownie…
29.01.2016
29.01.2016
Mam problem, z którym nie mogę sobie poradzić. Chodzi mi o słowne zapisywanie ułamków i zasad przy tym obowiązujących. Jeśli chodzi o ułamki proste, to nie ma z tym problemu, gorzej gdy ułamek jest złożony z wielu cyfr, np. 7030/355608.
Jak zapisać taki ułamek słownie w zdaniu:
(…) I sprzedaje 7030/355608 działki o nr…. ?
Dziękuję z góry za pomoc
Janusz Bogacz
Słownie należałoby to zapisać tak:
I sprzedaje siedem tysięcy trzydzieści (7030) trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy (355 000) sześćset ósmych (608) działki.
Jak widać, postać porządkową (których?) przyjmuje tutaj wyłącznie człon jedności (ósmych), inne części ułamka są liczebnikami głównymi odpowiadającymi na pytanie (ile?).
PS Dziękuję raz jeszcze Michałowi Gniazdowskiemu za podpowiedź.
Maciej Malinowski, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego