różne

Zebraliśmy tu odpowiedzi na pytania dotykające różnych problemów językowych, czasem bardzo szczegółowych lub indywidualnych. Dotyczą one niemal wszystkich dziedzin języka. Każdy może tu znaleźć coś, czego nie wiedział, a co go zainteresuje.

 • Zasady grzeczności językowej w komunikacji z linguabotami

  9.07.2023
  9.07.2023

  Dzisiaj miałem kłopot bankowy i skontaktowałem się z bankiem. Powitano mnie słowami (cytuję z pamięci):

  Dzień dobry, nazywam się Marek i jestem botem mBank, w czym mógłbym pomóc?

  Takich przypadków jest oczywiście więcej, choćby infolinia medyczna PZU. Coraz częściej rozmawiamy z automatami lub tzw. sztuczną inteligencją.

  Moje pytanie dotyczy formy rozmowy z takim rozmówcą. Czy powinienem mówić doń Marku, czy może grzeczniej Panie Marku, może szanowny automacie? Jaką formę należy zachować w korespondencji, czyli czymś, co mBank nazywa „czatem”?

  Rozumiem, że trudno jest mi urazić uczucia automatu, mamy dopiero 2023, ale też interesuje mnie, jak w najlepszy sposób się zwracać.

  Dziękuję

 • Kryteria oceny innowacji leksykalnych

  7.07.2023
  7.07.2023

  Dzień dobry,

  jakie kryterium (funkcjonalne, uzualne) można zastosować do oceny innowacji leksykalnych:

  wjazd bramowy, czytacz, materiał obuwiowy, wykosiarkować, posuw męski, antykumpel, salcefix, liliputer, śmiechorzysz?

 • Odczytujemy liczebnik ułamkowy

  22.06.2023
  22.06.2023

  Dzień dobry! Czy przeczytanie zapisu 3,45 jako trzy przecinek czterdzieści pięć jest poprawne?

  Pozdrawiam

  Dorota

 • Pani/Pan w pytaniach ankiety

  21.03.2023
  21.03.2023

  Proszę o pomoc w ustaleniu czy sformułowane w ankiecie pytanie, z którym zwracam się do nieokreślonego adresata („pani” albo „pana”), może zawierać sformułowanie wskazujące w pierwszej kolejności na mężczyznę, tj. „czy Pan/Pani”, czy też powinno w pierwszej kolejności wskazywać na kobietę „czy Pani/Pan”? Czy wyrazy „Pan”, „Pani” powinny być zapisane wielką czy małą literą?

 • Zasady grzeczności językowej

  20.03.2023
  20.03.2023

  Szanowni Państwo,

  czy konstrukcje w rodzaju "Czcigodny książę pozwoli, że się z nim rozstanę?" ("Hamlet" w przekładzie Stanisława Barańczaka) lub "Pozwoli pan że mu pomogę" (Zbigniew Herbert) są poprawne w dzisiejszej polszczyźnie?


  Z wyrazami szacunku

  Piotr Michałowski

 • Apostrofa

  16.02.2023
  16.02.2023

  Czy fragment „Nim twe szczęście cię minie” („Trzeba marzyć” Jonasz Kofta) jest apostrofą?

 • Ocena poprawności zdań

  15.02.2023
  15.02.2023

  Dzień dobry,

  czy w tych zdaniach są błędy:

  „Sądzę, że gdybym została prezydentką, to potrafiłabym zaprowadzić ład i porządek”,

  „Fakt nagłego zniknięcia żony bardzo go zaniepokoił”?

 • żołądkowa gorzka

  14.02.2023
  14.02.2023

  Dzień dobry!

  Czy „żołądkowa” w nazwie „żołądkowa gorzka” jest przymiotnikiem?

  Pozdrawiam!

 • Skróty w słowniku

  7.02.2023
  7.02.2023

  Skąd mam wiedzieć co znaczą te skróty w słowniku?

 • Jedno zdanie, wiele błędów

  29.01.2023
  29.01.2023

  Dzień dobry,

  mam pytanie na temat zasadności postawienia przecinka w zdaniu w artykule opublikowanym na portalu Trojmiasto.pl, który traktuje o dawcach szpiku kostnego.

  Zdanie brzmi: „Już prawie 1 tys. osób w regionie podzieliło się cząstką siebie, ratując życie drugiej osobie walczącej z nowotworem krwi”.

  Czy zdanie tak sformułowane nie sugeruje, że obydwie osoby – dawca i biorca – walczą z nowotworem krwi? Czy nie powinniśmy postawić przecinka pomiędzy „osobie” a „walczącej”?

 • rzeczownik konkretny

  17.01.2023
  17.01.2023

  Mam pytanie dotyczące rzeczowników konkretnych i abstrakcyjnych. Czy rzeczownik słońce jest rzeczownikiem konkretnym czy abstrakcyjnym?

 • Zaproszenie ślubne

  26.12.2022
  26.12.2022

  Dzień dobry,

  mam pytanie: czy użycie skrótu Sz.P. na zaproszeniu na ślub będzie błędem, czy lepiej już wcale nic nie pisać przed? Wiem, że bardziej elegancką formą jest użycie skrótów Sz. Pan, Sz. Pani czy Sz. Państwo, ale mamy zaproszenie na którym jest mało miejsca i użycie skrótu Sz.P. byłoby dla nas lepsze. Czy gdy zapraszamy z osobą towarzyszącą to piszemy wielkimi literami Osoba Towarzysząca? Czy jeśli zapraszam kuzyna z partnerką, której nie znamy to i tak jej imię piszemy pierwsze ?

 • Pytania przypadków

  16.10.2022
  16.10.2022

  Dzień dobry,

  chciałem zapytać czy poprawne są pytania o przypadki :

  1. Mianownik kto? co?, czy też powinny brzmieć: kto? co? (jest)

  2. Dopełniacz kogo? czego ?, czy też: kogo? czego? ( nie ma)

  3. Celownik komu? czemu?, czy też: komu? czemu? ( się przyglądam)

  itd. Z góry dziękuję za odpowiedź.

  Pozdrawiam

  Krzysztof

 • Wróżenie z fusów

  9.10.2022
  9.10.2022

  Jak można interpretować zdanie: Sprawa jest zasadna, biorąc pod uwagę długość pobytu i związek z tym krajem?

 • To

  12.07.2022
  12.07.2022

  Dobry wieczór. Od kilku zastanawiam się nad pewną funkcją "to" jako zastępstwo czasownika "jest" np. "On to dobry człowiek" vs. "On jest dobrym człowiekiem". Czy jest to jakiś dialektyzm albo jakaś naleciałość z języka rosyjskiego? Jaka jest różnica między oba zdaniami? Dziękuję

 • Data

  20.05.2022
  20.05.2022

  Jestem notariuszem, który w treści przygotowywanych aktów notarialnych wpisuje datę sporządzenia dokumentu jako: „dzień, miesiąc, rok” i w nawiasie słowny zapis daty. Podczas szkolenia zawodowego niektórzy starsi koledzy notariusze wskazywali, że prawidłowy zapis słowny powinien być następujący: dnia X miesiąca Y roku Z (np. w dniu 22 czerwca roku 2021), a nie w dniu X miesiąca Y Z roku (np. w dniu 22 czerwca 2021 roku). Ta ostatnia praktyka zapisu jest rzekomo rusycyzmem w języku polskim, który jest językiem logicznym i tym samym porządek determinujący dany dzień miesiąc i rok powinien być zachowany.

  Oczywiście niesie to za sobą również konsekwencje przy opisywaniu dokumentów, np. dokument wydany w dniu 22 czerwca roku 2021 (a nie w dniu 22 czerwca 2021 roku).

  Z poważaniem

 • Poprawność zdania

  8.01.2022

  czy poprawnie jest napisane Klub obchodził swoje 10 urodziny?

 • Lista osób, krzywda, zadośćuczynienie i inwentura

  7.12.2021
  7.12.2021

  Szanowni Państwo!

  Chodzi o zdania: „Mamy listę wszystkich osób, które skrzywdziliśmy i którym gotowi jesteśmy zadośćuczynić. Sporządziliśmy ją przy dokonywaniu inwentury”. W pierwszym występują dwa elementy/warunki: „osoby” oraz „gotowość”. Oba zaistniały razem podczas dokonywania inwentury, na co wskazuje spójnik „i”. Czy dobrze rozumiem? Czyli nie tak, że najpierw osoby, później inwentura, a jeszcze później gotowość?


  Z poważaniem - Dociekliwy

 • Centra na uczelni

  1.12.2021
  1.12.2021

  Czy poprawna językowo jest nazwa Centrum Rozwiązań Informatycznych lub Centrum Spraw Pracowniczych na określenie jednostek organizacyjnych w uczelni?

 • Rysujemy kulki

  3.11.2021
  3.11.2021

  Trzeba narysować dwie kulki.

  Czy wszystkie zdania są poprawnie skonstruowane i które jest najlepsze?

  1. Narysuj kulkę białą i czarną.

  2. Narysuj kulki białą i czarną.

  3. Narysuj kulki: białą i czarną.

  4. Narysuj kulkę białą i kulkę czarną.

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego