Liczebniki i procenty

Liczebniki i procenty

25.02.2024
25.02.2024

Mili Państwo!

Uprzejmie proszę o odpowiedź: każdy 1,5% podatku czy każde 1,5% podatku?

Poprawnie powiemy i napiszemy: każdy procent podatku, ale: każde pół, półtora, dwa, dwa i pół, trzy itd. procent podatku.

Liczebniki, które z wyrazem procent tworzą liczebnikowo-rzeczownikową grupę podmiotu, łączą się z przydawką przymiotną (np. każdy) oraz orzeczeniem (np. być, zostać) w liczbie pojedynczej rodzaju nijakiego, por.

  • Każde dodatkowe pół, półtora, dwa, dwa i pół, trzy itd. procent podatku zostało przeznaczone na cele społeczne.
Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego