Liczebniki z profesorami

Liczebniki z profesorami

13.03.2021
13.03.2021

 W pewnym tekście napisałem: „…referencje, które wystawiło dwóch profesorów…”. Po ponownym przeczytaniu zastanawiam się, czy nie powinno to brzmieć: „… referencje, które wystawili dwaj profesorowie…” ale to chyba bez sensu, bo „… referencje wystawili (?)”. Pewnie można by napisać „… referencje, które zostały wystawione przez dwóch profesorów…”,  ale to z kolei za długo. Sam już nie wiem... 

Szanowny Panie, 

wszystkie trzy zdania są poprawne. Rzeczowniki męskoosobowe (a takim jest profesor) łączą się z liczebnikami dwaj, trzej, czterej oraz dwóch, trzech, czterech, a zatem poprawne jest zarówno: Trzej profesorowie wystawili referencje, jak i Trzech profesorów wystawiło referencje. W przywołanych przez Pana wypowiedzeniach konstrukcja liczebnikowa (trzej profesorowie wystawili / trzech profesorów wystawiło) jest elementem zdania podrzędnego, co nie zmienia istoty rzeczy. Oczywiście, poprawne jest też zdanie w stronie biernej: Referencje, które zostały wystawione przez trzech profesorów.


Łączę pozdrowienia

 

Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego