Lodowy a lodziarski

 
Lodowy a lodziarski
23.05.2019
Proszę powiedzieć: czy lodowy i lodziarski są synonimami? Niedawno natknąłem się na artykuł o rynku lodów naturalnych, w którym autor stosuje na przemian oba te przymiotniki. Tak więc lodowe są: rzemiosło, biznes, branża, pasta, rzemieślnik, świat i firmy, natomiast lodziarskie: półprodukty i mistrz. Z kolei koncern jest w tym tekście zarówno lodowy, jak i lodziarski. Czy można obu tych słów używać wymiennie, czy jednak każde z nich ma swoją „specjalizację”?
Ze słowotwórczego punktu widzenia lodowy jest przymiotnikiem od słowa lody, a lodziarski – od nazw lodziarstwo i lodziarz. Jako że lodziarstwo to ‘wyrób i sprzedaż lodów’ (definicja z Wielkiego słownika języka polskiego PWN; wersja elektroniczna), a więc i słowotwórczo, i znaczeniowo wiąże się z lodami, to utworzony od niego przymiotnik lodziarski także ma związek (semantyczny) z lodami. A zatem to, co odnosi się do lodów, może być określone za pomocą dwóch przymiotników – lodowy i lodziarski. Gwoli prawdy należy jednak stwierdzić, że najwłaściwsze byłoby używanie każdego z tych przymiotników w znaczeniu, które odwołuje się do rzeczownika stanowiącego jego podstawę. Jeśli więc uznajemy, że rzemiosło, branża itd. mają związek z lodziarstwem, a nie bezpośrednio z lodami, to określimy je jako lodziarskie.
Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego