Lodowy a lodziarski

 
Lodowy a lodziarski
23.05.2019
Proszę powiedzieć: czy lodowy i lodziarski są synonimami? Niedawno natknąłem się na artykuł o rynku lodów naturalnych, w którym autor stosuje na przemian oba te przymiotniki. Tak więc lodowe są: rzemiosło, biznes, branża, pasta, rzemieślnik, świat i firmy, natomiast lodziarskie: półprodukty i mistrz. Z kolei koncern jest w tym tekście zarówno lodowy, jak i lodziarski. Czy można obu tych słów używać wymiennie, czy jednak każde z nich ma swoją „specjalizację”?
Ze słowotwórczego punktu widzenia lodowy jest przymiotnikiem od słowa lody, a lodziarski – od nazw lodziarstwo i lodziarz. Jako że lodziarstwo to ‘wyrób i sprzedaż lodów’ (definicja z Wielkiego słownika języka polskiego PWN; wersja elektroniczna), a więc i słowotwórczo, i znaczeniowo wiąże się z lodami, to utworzony od niego przymiotnik lodziarski także ma związek (semantyczny) z lodami. A zatem to, co odnosi się do lodów, może być określone za pomocą dwóch przymiotników – lodowy i lodziarski. Gwoli prawdy należy jednak stwierdzić, że najwłaściwsze byłoby używanie każdego z tych przymiotników w znaczeniu, które odwołuje się do rzeczownika stanowiącego jego podstawę. Jeśli więc uznajemy, że rzemiosło, branża itd. mają związek z lodziarstwem, a nie bezpośrednio z lodami, to określimy je jako lodziarskie.
Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe Słowo Roku 2020

Przyłącz się do V edycji plebiscytu PWN i zgłoś swoją propozycję.
UWAGA! Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe, ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!
Powiedz o plebiscycie swoim znajomym.

Głosy można oddawać do
30 listopada 2020 r.

Wyślij
Weź udział w akcji „Młodzieżowe Słowo Roku 2020”!