Luis Pío Moa Rodríguez

Luis Pío Moa Rodríguez

12.04.2024
12.04.2024

Szanowni Państwo,

jak odmieniać takie imię i nazwisko jak Pio Moa (hiszpański pisarz i publicysta)? Wprawdzie pewnym wyjściem byłoby użycie pełnej formy jego personaliów (Luis Pio Moa Rodriguez), gdzie pierwszy i ostatni człon się bez problemu odmienia, ale nie zawsze jest taka możliwość... Z góry dziękuję za pomoc.

Hiszpański pisarz i publicysta Luis Pío Moa Rodríguez posługuje się na co dzień drugim imieniem i pierwszym członem podwójnego nazwiska (po ojcu). Krótkie, zazwyczaj jednosylabowe, męskie imiona obce nie są w polszczyźnie zasadniczo odmieniane (por. np. Leo, Mao, Theo, także Delano). Imię Pío pozostanie zatem w przypadkach zależnych w formie mianownikowej. Tymczasem nazwisko Moa będzie odmieniane według wzoru deklinacyjnego rzeczowników żeńskich, por.

  • D., C., Ms. Moi,
  • B. Moę,
  • N. Moą.

Powyższy typ odmiany można spotkać w uzusie, por. np.

  • I to jest niesamowite, że Stanley Payne, który naprawdę nie jest głupi, wychwala Pío Moę.
  • Książka „Mity wojny domowej” została napisana przez byłego działacza komunistycznego Pío Moę.
  • Książka hiszpańskiego historyka Pío Moi stała się bestsellerem w Hiszpanii.
  • Książka Pío Moi wydaje się więc stanowić naturalne wypełnienie tej luki, a raczej pierwszy krok na drodze ku jej zapełnieniu.
  • Przytaczałem już fragment wywiadu z Pío Moą i nie wiem, jak można go pogodzić z publikacjami stalinowskimi.
  • Rozmowa z Pío Moą, autorem książki „Mity wojny domowej”.
  • Zarówno z powodu wagi wojny domowej w Hiszpanii dla dziejów najnowszych, jak i z powodu niedoinformowania polskiego czytelnika, wypada się cieszyć, że trafi do jego rąk książka Pío Moi.
Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego