Madziar i Moskal

 

Madziar i Moskal

7.12.2020

Dlaczego Madziar i Moskal piszemy dużą literą, a jugol i enerdowiec małą?

Norma ortograficzna zaleca (a nie nakazuje) – w wypadku deprecjonujących, lekceważących lub żartobliwych nazw członków narodowości – pisownię małą literą, choć dopuszcza również pisownię wielką literą (zwłaszcza gdy jest to uzasadnione etymologicznie), por.


jugol albo Jugol

enerdowiec albo NRD-owiec


Wyraz Madziar (pisany wyłącznie wielką literą) ma w polszczyźnie dwa znaczenia. Po pierwsze jest historyzmem oznaczającym członka plemion ugrofińskich, które w IX w. przybyły z terenów między Uralem a środkową Wołgą i na terenie obecnych Węgier założyły państwo. Po drugie jest POTOCZNYM (a nie lekceważącym bądź żartobliwym) określeniem mieszkańca Węgier. Podobnie dwa znaczenia ma wyraz Moskal. Jest on historycznym określeniem mieszkańca Rosji. Występuje również jako wyraz nacechowany stylistycznie, stanowiący pogardliwe określenie Rosjanina. Lecz także w tym znaczeniu – z uwagi na etymologię – zapisuje się ten rzeczownik od wielkiej litery.

Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego