Małe czy wielkie litery

Małe czy wielkie litery

28.04.2022
28.04.2022

Szanowni Państwo,

Chciałbym zapytać o pisownię od wielkiej/małej litery:


- pełnych nazw konkretnych jednostek terytorialnych stowarzyszenia:

np. Region Śląski (region śląski?) Stowarzyszenia "Muchomorki"

np. Koło Lokalne (koło lokalne?) Stowarzyszenia "Muchomorki" w Katowicach


- pełnych nazwy konkretnych organów stowarzyszenia:

np. Walne Zebranie Członków (walne zebranie członków?) Koła Lokalnego (koła lokalnego?) Stowarzyszenia "Muchomorki" w Katowicach


Dziękuję za odpowiedź.

Pisownia wielką bądź małą literą zależy przede wszystkim od tego, na ile nazwa oddziału danej organizacji ma charakter oficjalny. Zazwyczaj tego rodzaju OFICJALNE nazwy własne organizacji i ich części składowych przyjmują formę: nazwa główna + nazwa określająca oddziału, por. np.


Stowarzyszenie „Muchomorki”. Region Śląski

Stowarzyszenie „Muchomorki”. Koło Lokalne w Katowicach


Człon określający oddział stanowi część pełnej nazwy własnej, dlatego też jego elementy składowe (z wyjątkiem ewentualnych przyimków i spójników) zapisujemy od wielkich liter.

Oczywiście w wypowiedziach ustnych czy pisanych kolejność obu członów może być odwracana, np.


Spotkanie zorganizowało Koło Lokalne Stowarzyszenia „Muchomorki” w Katowicach.


Niekiedy jednak nazwa określająca oddział może być traktowana jako nazwa rodzajowa. Wówczas zapisujemy ją od małej litery. Dzieje się tak, gdy mamy do czynienia z nazwą nieoficjalną (niepełną).

Nazwy organów statutowych określonych instytucji bądź organizacji są wyrażeniami pospolitymi i jako takie powinny być zapisywane od małych liter, por. np. prezes zarządu, walne zebranie członków.

Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego